xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dalších právních předpisů, Vás na této stránce informujeme o tom proč, kdy, jak a jaké osobní údaje zpracováváme.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je Společnost OK-COLOR spol. s r.o., se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, Praha 8, 182 00, IČ: 25628267, DIČ: CZ25628267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 56119, dále jen „OK COLOR“.

Společnost OK COLOR nemá povinnost jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů, přesto nás v případě jakýchkoli dotazů týkající se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat na emailu praha@okcolor.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 283 881 252.

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

Abychom mohli vést zákonnou i smluvní agendu, mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat Vás, zpracováváme osobní údaje pro zde uvedené Účely zpracování.

Bez osobních údajů nemůžeme řádně plnit zejména naši zákonnou a smluvní povinnost. Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bez nich však s Vámi nemůžeme lépe komunikovat. Tyto kontaktní údaje jsou námi zpracovány pouze za účelem vyřešení Vašeho dotazu (pokud je neobdržíme od Vašeho zaměstnavatele z důvodu vedení smluvní agendy).

Při naši práci nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Komu předáváme osobní údaje

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci, jiným správním orgánům.  Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (externí účetní, externí správce sítí, externí právní kanceláři, exekutorským úřadům – za účelem vymáhání naší pohledávky).

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Proto jsme přijali dostatečná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich oprávněných zájmů.

Webové stránky

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracovává následující protokolové soubory společnost Seonet Multimedia s.r.o., IČO: 27522041, DIČ: CZ27522041 se sídlem Na Rybníčku 521/56, Opava, 746 01, a ukládá je na svých serverech. Mezi informace, které ukládá, patří:

 • Vaše IP Adresa
 • Otevíraná stránka našeho webu
 • Kód odpovědi http
 • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracovává pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let.

Soubory cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváte soubory cookies. Více informací se dozvíte v Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, pokud je to právně možné a z hlediska IT techniky proveditelné.

Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla společnosti OK COLOR, popř. na shora uvedenou e-mailovou adresu. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

 1. Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
 2. Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
 3. Ověřením totožnosti na podatelně společnosti OK COLOR při podání žádosti
 4. Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna).  Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.

Účely zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů jsou uvedeny v tabulce ke stažení: Účely zpracování osobních údajů [Formát pdf, 36kb]

*Společnost OK COLOR má stanovené lhůty pro uchování a zpracování osobních údajů plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a o změně některých zákonů a dále v souladu se zvláštními předpisy tak, jak je uvedeno výše v tabulce.

Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití

Naše webové stránky používají technologii cookies. Cookies využíváme k tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak návštěvníci našich stránek stránky používají. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení, které návštěvník při práci s nimi provedl.

V cookies máme uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies můžete je omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com
 • Google Chrome: support.google.com
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 • Opera: help.opera.com
 • Safari: support.apple.com
Název souboru: velikost: stažení:
okcolor-tabulka-ucely-zprac-os-udaju.pdf 36 KB download