Měření vypalovacího procesu

Pro naše zákazníky nabízíme měření a optimalizaci vypalovacího procesu práškových barev a technické poradenství k celému procesu lakování. Měření vypalovacího procesu probíhá umístěním čidel přímo na lakované výrobky. Ze získaných dat je možné zjistit procentuální vytvrzení pro jednotlivé typy barev a následně stanovit případné korekce nastavení procesu na vytvrzovací peci, čímž lze získat úsporu času nebo energií a zajistit správné vytvrzení barev.

Zkušebna práškových barev

V naší zkušebně v Opavě pro Vás po domluvě rádi provedeme různé aplikační, mechanické a fyzikální zkoušky vlastností práškových barev. Pro více informací prosím kontaktujte naše obchodní zástupce.

Optimalizace procesu lakování

Práškové lakování je komplexní proces, začínající správnou konstrukcí výrobků, navěšováním, typem a způsobem předúpravy, metodou lakování a nastavení aplikačního zařízení, správným vypálením a balením konče. V celém spektru těchto vzájemně provázaných činností Vám poskytneme poradenství v oblastech ekonomických, kvalitativních, systémových a mnoha dalších aspektů.